Презентация МСФО 9

Повідомляємо, що 13 жовтня 2017 року компанія Soft Review проведе робочу нараду з представниками банків з питання:
АВТОМАТИЗАЦІЯ ВИМОГ МСФО (IFRS) 9 в АБС SRbank.
ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СКЛАДАННЯ ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ.

Питання, що пропонуються до обговорення:
1. Короткий огляд основних змін у зв’язку із впровадженням вимог МСФО (IFRS) 9 порівняно з вимогами МСФО (IAS) 39 в частині класифікації фінансових інструментів та розрахунку резервів.
2. Зміна моделі оцінки збитків — оцінка очікуваних кредитних збитків. Макроекономічна складова прогнозних події. Пропозиції щодо реалізації в АБС SRbank.
3. Три стадії знецінення. Критерії визначення факту значного підвищення кредитного ризику. Критерії дефолту. Оцінка очікуваних кредитних збитків упродовж 12 місяців та упродовж терміну життя фінансового інструменту. Питання автоматизації. Специфіка застосування Life time PD / PD на річній основі.
4. Підходи до обчислення сум очікуваних кредитних збитків.
5. SPPI – тест. Критерії проходження при первісному визнані фінансового активу та модифікації активу. Критерії суттєвості. Класифікація портфелів.
6. Можливість застосування спрощеного підходу до розрахунку резерву за фінансовою дебіторською заборгованістю. Підходи до автоматизації.
7. Визначення підходів до автоматизації обліку фінансових активів в частині:
— переходу на нові рахунки згідно Постанови НБУ №89 від 11.09.2017
— операцій за новими категоріями фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю (FVOCI та FVPL), та категорією первісно знецінених у момент придбання активів
— формування резерву з дати первісного визнання

Метою зустрічі є визначення спільної позиції щодо вимог до автоматизації переходу на МСФО (IFRS) 9. З метою оптимізації часу зустрічі та максимального наближення питань, що пропонуються до обговорення, до потреб банків, прохання надіслати інформацію щодо акцентів, на які передусім треба звернути увагу під час проведення зустрічі на адресу support@soft-review.kiev.ua з темою «ЗУСТРІЧ МСФЗ 9».
Початок зустрічі об 11-00 13 жовтня 2017 року
Місто проведення: UBI Конференц хол вул. Василенка 7 (1-й поверх)